Modele tematici instruire ssm

Instructajul la locul de munca se efectueaza la locul de munca de catre conducatorul respectiv in Ramura Comerciala, procedandu-se astfel: Instructajul se efectueaza si persoanelor Care Lucrezia sau au acces Liber in laboratoarele unde exista périol de accidentare, in statiile Pilot, atelierele Anexa, statiile expérimententale, atelierele de prototipuri si alte UNITATI similare. Instructajul introductiv général pentru personalul DIN Ramura Comerciala se face de catre o persoana numita prin decizie scrisa, pentru intReg personalul statiei. Scopul instructajului introductiv General este ca incadratii in UNITATI sa cunoasca specificul unitatii, Principalele prevederi ALE actelor normatif Care reglementeaza desfasurarea activitatii de Protectia Muncii, Principalele masuri generale de Protectia Muncii care trebuie respectate in cadrul procesului tehnologic sau de munca. 7. sa organizeze Instructajul de Protectia Muncii si sa urmareasca la termenele STABILITE, sa verifice insusirea Instructajului la Muncitori; Instructajul de Protectia Muncii se efectueaza tuturor persoanelor Care depun o activez cu caracter direct productiv, de manipulare si transport, de intrétinere, de reparatii si altele asemanatoare, precum si celor care prin Natura obligatiilor profesionale conduc aceste activitati sau au acces Liber in sectiile, sectoarele, incintele unde se desfasoara aceste activitati. Instructeur si SEFI Tura pentru personalul calificat si necalificat DIN subordine, la intervale de 3 Luni. Tematicile cadru se intocmesc PE functii sau pe grupe de functii de directiile DIN SNTFM Impreuna cu regionalele si Centrul de Perfectionare si Documentare CF si vor fi avizate de DGCCTF. . Distanta medie de transport a marfii se defineste prin raportul dintre Tone km si Tone expédiate. . 19.

sa respecte normele PSI art. 16, 22-27, 539-586. d) Accidentul suferit in timpul si PE traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers; 11. coordoneaza si urmareste activitatea de recuperare, reciclare si valorificare a materialelor refolosibile; analizeaza si IA masuri pentru incasarea de la agentii economici sumele privind tarifele de transport in trafic Intern si extern, prin conturile curente.